Boj sama se sebou – musíme si poručit?

Postoj, který máme sami k sobě, je důležitém předpokladem osobního a profesního naplnění. Proč být bojovníkem není vždy nejvhodnější strategií a jak naše chuť bojovat sami se sebou někdy souvisí s tím, co v sobě (ne)akceptujeme.

Umění nalézat a moc intuice: Vím proč. Nevím proč. Nevadí.

Nemusíme být intelektuály, abychom věděli, že pro něco máme jasný důvod a něčeho jiného důvod jen tušíme. Proč ptát se neustále „proč“ může být tou největší překážkou ve snaze přijít na to, „co“ a „jak“…

„Řekni mi, kým se obklopuješ, a já ti řeknu, jaký jsi“ – aneb na co nejčastěji zapomínáme…

Nejdůležitější předpoklad osobnostní či profesní změny, na který nejvíce zapomínáme? Vliv našeho okolí. Co nám může ve změně nejvíce pomoci a je velmi snadno ovlivnitelné? Vliv našeho okolí. Co nám dokáže ve změně nejvíce zabránit? Vliv našeho okolí.

Svoboda a povolání: Nekonečná volba, nekončící hledání

Seberealizace není jednoduchá. Je k ní třeba odvahy. Ukazuje se totiž, že nemít odvahu může také brzy znamenat ztratit sebe sama, ztratit svobodu, ztratit možnost vybírat si…

Paradox psychologického poradenství: kdo příliš radí, není dobrým poradcem

Přijímejte rady, zamyslete se nad tím, co vám říká přítel, kouč či poradce. Ale nepředávejte nikdy nikomu moc nad svým rozhodováním. Jste to totiž pouze vy, kdo za ně bude vždy zodpovědný a kdo sklidí jeho plody…

Zkoušet a zkoumat se – zlatá cesta k hledání povolání (4)

Seberealizující se lidé dokáží velmi dobře vstupovat do situací, které pro ně nejsou snadné. Jsou to situace nepříjemné, nové, netradiční, kdy nikdo neví, co čekat… Úspěšní lidé v takových situací dokáží nejen vydržet, ale dokonce se do nich nutí vstupovat.

Zkoušet a zkoumat se – zlatá cesta k hledání povolání (3)

Co je to osobní moratorium? Období svobodných experimentů. Někdy je velkou úlevou, dát si svolení: nevědět, zkoušet, nezavazovat se, zkoumat. Toto odbobí samozřejmě nesmí trvat věčně. To však neznamená, že jej můžeme rovnou přeskočit

Zkoušet a zkoumat se – zlatá cesta k hledání povolání (2)

Naučit se plavat pouze čtením příručky… není možné. Kdo může rozhodnout, zda se naše talenty, zájmy a osobní vlastnosti hodí pro daný typ práce? Může nám pomoci psycholog nebo kouč. Ten ovšem pomůže stejně, jako nám prodavač pomůže vybrat kvalitní suroviny k přípravě večeře. Vaření je už na nás.

Obtíže volby, past mnoha možností – jak se rozhodovat (4)

O mýtu jediné správné cesty a jak nám může na cestě k hledání vlastního povolání překážet. Také o hlubších, existenciálních a duchovních aspektech hledání povolání a paradoxu, který přinášejí: Často jsou to ty nejhlubší úrovně tázání, které jsou spjaty s naším nejvíce samozřejmým, každodenním rozhodováním…

Zkoušet a zkoumat se – zlatá cesta k hledání povolání (1)

Jaký je nejdůležitější předpoklad pro nalezení vhodného povolání? Experimentování a náš postoj k němu. Někdy je skutečně lepší nejprve vystřelit a až potom zamířit. Protože kdo nic nezkusil, nejen že nic nezkazil, ale také se nikam nedostal.