Nejčastější chyby při hledání povolání

Stejně jako o každé z důležitých životních otázek i o hledání povolání panuje mnoho polopravd „jak zaručeně nalézt“. Ty jsou živené zaručenými radami samozvaných moudrých, ale mohou za ně i všeobecně tradované mýty – které máme všude kolem sebe tak dlouho, až je považujeme za samozřejmé a pravdivé. Zamysleme se nad nejčastějšími chybami, které při hledání vlastního povolání děláme.

Všichni jsme tak trochu instalatéři (Uvažujte o svém zaměstnání podobně jako o živnosti)

Představte si, že u vás jednoho dne zazvoní instalatér. Bodrý chlapík, kterého jste si objednali na opravu kapajícího kohoutku. Usměvavý, sympaťák. Jste rádi, že přišel právě on. Dá se do práce a brzy váš problém vyřeší. Vy mu zaplatíte a řeknete děkuji

Mýtus Televarieté: práce, která nás bude bavit

Proč je někdy hledání „práce, která nás bude bavit“ základní překážkou v jejím nalezení? Jak souvisí hodnoty moderní kultury s naším pohledem na práci? Co nám tyto hodnoty umožňují? A v čem je jejich nebezpečí?

Seberealizace – kudy ano, kudy ne…

Odkud se vzala naše moderní honba za seberealizací? Jak přišla do psychologie a života moderních lidí? Jaké jsou nejčastější mýty, spojené se seberealizací? Co pro ni potřebujeme?

A jaký je váš…kariérní model?

Co je to kariérní model a jak ovlivňuje to, jaká zaměstnání si vybíráme, jak se v zaměstnání chováme a jak přistupujeme ke každodennímu řešení pracovních problémů?

C. S. Lewis: Vnitřní kruh

Překlad slavného projevu C. S. Lewise. Touha patřit do vnitřního kruhu je úhlavní hnací motor bezpočtu kariéristů, skalních zastánců, nadšenců, propagátorů, snobů, pseudocelebrit i „úspěšných“ okolo nás.

Boj sama se sebou – musíme si poručit?

Postoj, který máme sami k sobě, je důležitém předpokladem osobního a profesního naplnění. Proč být bojovníkem není vždy nejvhodnější strategií a jak naše chuť bojovat sami se sebou někdy souvisí s tím, co v sobě (ne)akceptujeme.

Svoboda a povolání: Nekonečná volba, nekončící hledání

Seberealizace není jednoduchá. Je k ní třeba odvahy. Ukazuje se totiž, že nemít odvahu může také brzy znamenat ztratit sebe sama, ztratit svobodu, ztratit možnost vybírat si…

Paradox psychologického poradenství: kdo příliš radí, není dobrým poradcem

Přijímejte rady, zamyslete se nad tím, co vám říká přítel, kouč či poradce. Ale nepředávejte nikdy nikomu moc nad svým rozhodováním. Jste to totiž pouze vy, kdo za ně bude vždy zodpovědný a kdo sklidí jeho plody…

Povolání, zaměstnání, pracovní pozice nebo profese?

Jaký je vlastně rozdíl mezi pojmy “povolání”, “zaměstnání”, “profese” či “pracovní pozice”? Rozdíly mezi jejich významy nám mohou pomoci k lepšímu přemýšlení o světě práce, ke zvažování své pozice v něm a ke vnímání vlastní seberealizace z různých perspektiv.