Jak vyjednávat o platu

Vyjednávání o platu je součástí většiny výběrových řízení. Kandidáti, kteří nemají častou zkušenost s hledáním práce, mají o této fázi nepřesné informace nebo jsou překvapeni, když jsou na výši své platové představy tázáni. Pozor si musíme dát také na rady, které jsou převzaté ze zahraničních serverů a odrážejí odlišné zvyklosti. Takové rady pak mohou v našich podmínkách spíše uškodit.