9 největších mýtů o volbě, hledání a změně povolání

O devíti největších mýtech, které jsou spojeny s hledáním nové profesní role nebo volbou povolání. Mnozí z nás je považují za samozřejmé předpoklady, o kterých nemá cenu diskutovat. Ani jeden z nich však neplatí. O to více mohou naší cestě bránit.

Tři základní životní otázky – jak, co, s kým

Tři nejdůležitější životní otázky, které bychom měli mít na mysli při jakémkoli důležitém rozhodování. Znějí samozřejmě. Ale jsou to právě ty nejsamozřejmější věci, na které nejčastěji zapomínáme. Neuvědomujeme si vzduch, který dýcháme…

Et labora?

„Co znamená „et labora“? Znamená mnohem více než jen překlad uvedených slov. Tato slova jsou součástí hesla, které ve zkratce představuje jeden ze základních pilířů naší evropské kultury…“ Filozofický úvod, vysvětlující smysl našich stránek a naše uvažování o práci a o světě seberealizace. Práce a její zásadní psychologický význam v našem životě.