Jak je během výběrového řízení důležitý náš komunikační styl. Styl je to, co chce ten druhý. Styl je to, co druhý očekává. Styl je to, co je přirozené a obvyklé v prostředí, do nějž vstupujeme. Platí to o oblékání, komunikaci i používání „insiderských“ slovíček.

Vyhrát výběrové řízení na vysněnou pozici je nelehký proces. Jak mu můžeme pomoci? Důležitá je dobrá příprava a dobrý trénink. Ale především uvědomění toho, co je pro našeho potenciálního zaměstnavatele nejdůležitější.

Věřit, či nevěřit psychologickým teoriím, typologiím, starým i nejnovějším osobnostním testům? Pomůžou nám vybrat si a najít naplňující povolání? Věřte jim přesně do té míry, do jaké věříte, že zakoupením ostrého skalpelu se stanete špičkovým kardiochirurgem.

Postoj, který máme sami k sobě, je důležitém předpokladem osobního a profesního naplnění. Proč být bojovníkem není vždy nejvhodnější strategií a jak naše chuť bojovat sami se sebou někdy souvisí s tím, co v sobě (ne)akceptujeme.

Použití psychologických a kompetenčních testů pro oblast kariérního poradenství má své výhody a svá rizika a omezení. Zde se budeme věnovat výhodám, které nám tyto možnosti přinášejí.

Nemusíme být intelektuály, abychom věděli, že pro něco máme jasný důvod a něčeho jiného důvod jen tušíme. Proč ptát se neustále „proč“ může být tou největší překážkou ve snaze přijít na to, „co“ a „jak“…

Nejdůležitější předpoklad osobnostní či profesní změny, na který nejvíce zapomínáme? Vliv našeho okolí. Co nám může ve změně nejvíce pomoci a je velmi snadno ovlivnitelné? Vliv našeho okolí. Co nám dokáže ve změně nejvíce zabránit? Vliv našeho okolí.

Seberealizace není jednoduchá. Je k ní třeba odvahy. Ukazuje se totiž, že nemít odvahu může také brzy znamenat ztratit sebe sama, ztratit svobodu, ztratit možnost vybírat si…

Přijímejte rady, zamyslete se nad tím, co vám říká přítel, kouč či poradce. Ale nepředávejte nikdy nikomu moc nad svým rozhodováním. Jste to totiž pouze vy, kdo za ně bude vždy zodpovědný a kdo sklidí jeho plody…

Seberealizující se lidé dokáží velmi dobře vstupovat do situací, které pro ně nejsou snadné. Jsou to situace nepříjemné, nové, netradiční, kdy nikdo neví, co čekat… Úspěšní lidé v takových situací dokáží nejen vydržet, ale dokonce se do nich nutí vstupovat.