Co je to osobní moratorium? Období svobodných experimentů. Někdy je velkou úlevou, dát si svolení: nevědět, zkoušet, nezavazovat se, zkoumat. Toto odbobí samozřejmě nesmí trvat věčně. To však neznamená, že jej můžeme rovnou přeskočit

Naučit se plavat pouze čtením příručky… není možné. Kdo může rozhodnout, zda se naše talenty, zájmy a osobní vlastnosti hodí pro daný typ práce? Může nám pomoci psycholog nebo kouč. Ten ovšem pomůže stejně, jako nám prodavač pomůže vybrat kvalitní suroviny k přípravě večeře. Vaření je už na nás.

O mýtu jediné správné cesty a jak nám může na cestě k hledání vlastního povolání překážet. Také o hlubších, existenciálních a duchovních aspektech hledání povolání a paradoxu, který přinášejí: Často jsou to ty nejhlubší úrovně tázání, které jsou spjaty s naším nejvíce samozřejmým, každodenním rozhodováním…

Jaký je nejdůležitější předpoklad pro nalezení vhodného povolání? Experimentování a náš postoj k němu. Někdy je skutečně lepší nejprve vystřelit a až potom zamířit. Protože kdo nic nezkusil, nejen že nic nezkazil, ale také se nikam nedostal.

Co nám brání v efektivním rozhodování při hledání povolání? Mýtus jediného klíčového rozhodnutí, mýtus vlastnictví, mýtus jediného zaměstnání. Jak se konkrétně projeví v našem rozhodování? Proč si nevychutnáme nedělní svíčkovou, když budeme celou dobu oběda litovat, že nemáme řízek?

Syndrom Buridanova osla. Proč rozhodnout se jakkoliv a jít dál je někdy lepší, než úporná snaha rozhodnout se správně a zůstávat na místě. Jistota a nejistota – to jsou nerozlučné družky, které budou vždy doprovázet naši snahu volit a vybírat si. Jak s nimi žít?

O obtížích při rozhodování (nejen) v oblasti vlastního povolání: Nevíme, co chceme. Chceme vše. Chceme něco z každé alternativy. Nechceme to, o čem si nejsme stoprocentně jisti. Nechceme to, co není perfektní… Poznáváte se? 

Největší chyba při psaní životopisu je přesvědčení, že existuje jeden ideální životopis, kterým ohromíme všechny. Co v životopise je, je stejně důležité jako to, co tam není… Nejčastější chyby v životopisech.

Zapomeňte na většinu dobře míněných rad, jak napsat dobrý životopis, a držte se jediné – vžijte se do osoby, která bude váš životopis (pro konkrétní účel, v konkrétní situaci) posuzovat. Vše ostatní jsou už jen komentáře… 

Jaký je vlastně rozdíl mezi pojmy “povolání”, “zaměstnání”, “profese” či “pracovní pozice”? Rozdíly mezi jejich významy nám mohou pomoci k lepšímu přemýšlení o světě práce, ke zvažování své pozice v něm a ke vnímání vlastní seberealizace z různých perspektiv.