Proč vlastně hledat své povolání?

Co nám nalezení vhodného povolání může přinést v profesním a osobním životě? Proč jde pak všechno lépe? Proč není dobré zůstávat ani v jednom extrému – „smířím se se vším“ versus „beru pouze ideál“?

Povolání, osobní naplnění, spokojenost: Psychologie štěstí

Psychologové opakovaně odhalují několik stále stejných faktorů štěstí a osobní spokojenosti. Budeme-li je naplňovat, mít lepší pocit ze sebe i světa okolo. Nelze podat návod na šťastný život. Lze však ukázat cestu, kterou každý z nás může jít tak, aby jej sám pro sebe našel a odhalil.

Hledání povolání je dnes nutností: Dějiny zaměstnání (2)

Historické a společenské změny v chápání zaměstnání a pracovního vztahu jsou nejen zajímavou oblastí, která nám umožní uvědomit si odlišnost našich hodnot a očekávání. Jsou také naprosto zásadní pro pochopení toho, co se děje ve světě práce v současnosti.

Hledání povolání je dnes nutností: Dějiny zaměstnání (1)

Jak chápali povolání, práci a zaměstnání naši předkové? Jak toto chápání ovlivnila průmyslová revoluce? Jak historicky mělké jsou naše moderní představy o zaměstnání, o kterých si myslíme, že platí odedávna? A konečně so to znamená pro otázky po našem povolání a seberealizaci?

Osobní analýza – důležitý předpoklad v hledání povolání

Abychom zjistili, kudy se vydat, je třeba vědět, kam chceme směřovat. A otázku po směřování nemůžeme nikdy zodpovědět, pokud nevíme, kdo se na cestu vydává. Čeho je dobré si přitom všímat, o tom pojednává tento článek.

K nalezení vhodného osobního povolání a pracovní role je potřeba přemýšlet o třech zásadní oblastech – vnější situaci, osobní zkušenosti a vlastní osobnosti. To není pochopitelně zdaleka tak jednoduché, jak snadno se o tom píše.

Limity psychologického testování pro volbu povolání a výběrová řízení (2)

O problémech testování, měření kompetencí a (ne)existenci osobnostních typů. Všechno, co jste si přáli vědět o psychologických testech a osobnostních typech…a co vám vždy přišlo podezřelé nebo diskutabilní. Ano, měli jste pravdu.

Limity psychologického testování pro volbu povolání a výběrová řízení (1)

O problémech testování, měření kompetencí a (ne)existenci osobnostních typů. Všechno, co jste si přáli vědět o psychologických testech a osobnostních typech…a co vám vždy přišlo podezřelé nebo diskutabilní. Ano, měli jste pravdu.

9 největších mýtů o volbě, hledání a změně povolání

O devíti největších mýtech, které jsou spojeny s hledáním nové profesní role nebo volbou povolání. Mnozí z nás je považují za samozřejmé předpoklady, o kterých nemá cenu diskutovat. Ani jeden z nich však neplatí. O to více mohou naší cestě bránit.

Tři základní životní otázky – jak, co, s kým

Tři nejdůležitější životní otázky, které bychom měli mít na mysli při jakémkoli důležitém rozhodování. Znějí samozřejmě. Ale jsou to právě ty nejsamozřejmější věci, na které nejčastěji zapomínáme. Neuvědomujeme si vzduch, který dýcháme…

Et labora?

„Co znamená „et labora“? Znamená mnohem více než jen překlad uvedených slov. Tato slova jsou součástí hesla, které ve zkratce představuje jeden ze základních pilířů naší evropské kultury…“ Filozofický úvod, vysvětlující smysl našich stránek a naše uvažování o práci a o světě seberealizace. Práce a její zásadní psychologický význam v našem životě.