Proč vlastně hledat své povolání?

Co nám nalezení vhodného povolání může přinést v profesním a osobním životě? Proč jde pak všechno lépe? Proč není dobré zůstávat ani v jednom extrému – „smířím se se vším“ versus „beru pouze ideál“?

Hledání povolání je dnes nutností: Dějiny zaměstnání (2)

Historické a společenské změny v chápání zaměstnání a pracovního vztahu jsou nejen zajímavou oblastí, která nám umožní uvědomit si odlišnost našich hodnot a očekávání. Jsou také naprosto zásadní pro pochopení toho, co se děje ve světě práce v současnosti.

Hledání povolání je dnes nutností: Dějiny zaměstnání (1)

Jak chápali povolání, práci a zaměstnání naši předkové? Jak toto chápání ovlivnila průmyslová revoluce? Jak historicky mělké jsou naše moderní představy o zaměstnání, o kterých si myslíme, že platí odedávna? A konečně so to znamená pro otázky po našem povolání a seberealizaci?

Tři základní životní otázky – jak, co, s kým

Tři nejdůležitější životní otázky, které bychom měli mít na mysli při jakémkoli důležitém rozhodování. Znějí samozřejmě. Ale jsou to právě ty nejsamozřejmější věci, na které nejčastěji zapomínáme. Neuvědomujeme si vzduch, který dýcháme…

Et labora?

„Co znamená „et labora“? Znamená mnohem více než jen překlad uvedených slov. Tato slova jsou součástí hesla, které ve zkratce představuje jeden ze základních pilířů naší evropské kultury…“ Filozofický úvod, vysvětlující smysl našich stránek a naše uvažování o práci a o světě seberealizace. Práce a její zásadní psychologický význam v našem životě.