Proč si (ne)nechat vypracovat profesní životopis

Obrátilo se na mě několik lidí s dotazem, zda si nechat vytvořit profesní životopis specialistou. Jistě jste na podobnou nabídku narazili také: „Napíšeme vám perfektní životopis a vy se už nemusíte o nic starat. Vaše šance získat práci se rapidně zvýší.“ Nechci tyto služby bagatelizovat. Mít dobře vypadající a na základě zkušeností profesionálů vypracovaný životopis může být jistě plus. Přesto však na takovou reklamu říkám: Opravdu?

KDY SI NECHAT PORADIT

Nechat si životopis někým napsat může být někdy to nejlepší, co můžete udělat. Avšak takové situace jsou velmi limitované:

1. Absolutně nemáte čas životopis vytvořit.

Než poslat špatný, ve spěchu sepsaný životopis, lépe poslouží někým pěkně připravený dokument. Proč ne. Pokud je ovšem vaše časová tíseň opravdu časovou tísní. Pokud to není výmluva. Protože univerzální, obecný, třetí osobou připravený životopis nikdy nemůže nahradit individuální péči, kterou musíte věnovat životopisu pro každou odlišnou pozici. Neboli: Ano, existuje tolik životopisů, kolik existuje pozic, na které odpovídáte. (Více se dočtete v tomto článku.)

2. Vaše zaměstnání nepředpokládá velkou rafinovanost slov a vypsaných zkušeností

Pokud životopis nepotřebuje velké promýšlení, pracujete například v dělnické pozici nebo jako prodavač textilu a hlásíte se do jiné firmy, která rovněž prodává textil nebo která požaduje podobnou dělnickou kvalifikaci…není asi třeba hledat perfektní způsob, jak to napsat do životopisu.

To platí spíše u manuálních nebo nižších pozic. U pozic s větším podílem duševní práce ale stoupá význam správné argumentace, výběru kompetencí, pracovních výsledků, zodpovědností, klíčových slov…protože těch je vždy nesrovnatelně více, než je možné do životopisu zanést. Volba těch vhodných ale není věc názoru specialisty na psaní životopisu: ovlivňuje jej konkrétní pracovní inzerát – a specialista vám asi nebude ochoten text na každou pozici upravovat. A dokonce i pokud by to byl ochoten učinit, existují i další faktory, proč takový životopis nemusí být ten nejlepší. Čtěte dále.

3. Máte jazykový či jiný hendikep

Máte problémy s češtinou, s pravopisem, čeština není váš mateřský jazyk nebo máte jiný hendikep, ve kterém vám profesionální pomoc přijde vhod. V tom případě si samozřejmě nechte poradit.

PROČ JSOU RADY ČASTO ZBYTEČNÉ

1. Forma životopisu se přeceňuje

Věřím tomu, že specialisté nebo zaměstnanci v personálních agenturách mají perfektní zkušenosti s dobrými i špatnými životopisy a že vám dokážou poradit s jejich sestavením. Bude to ale vždy pouze – jejich názor na to, jak má dobrý životopis vypadat.

Sám jsem pročetl tisíce životopisů a jedno vím naprosto jistě: Neexistuje žádný univerzální nejlepší vzor životopisu. Někdy byly ty nejlepší psány titěrným písmem, jindy byly precizně designově zpracovány. Někdy byly velice stručné, jindy v bohatých větách. Forma životopisu se poněkud přeceňuje – a to právě proto, že každý personalista je ochoten udílet vám spoustu rad a fíglů, jaká forma je „ta nejlepší“.

Forma životopisu se přeceňuje – a to právě proto, že každý personalista je ochoten udílet vám spoustu rad a fíglů, jaká forma je „ta nejlepší“.

Skutečně funkční rada je však jednoduchá: Řiďte se selským rozumem, pište stručně a přehledně, šetřte personalistovi čas (vypusťte zbytečné informace, vycpávková slova, nezasílejte mu životopis ve formátu, který se nesnadno otevírá atd.). To je ohledně formátu vše. Viděl jsem už tolik odlišných názorů odborníků, jaký font použít, zda přikládat fotografii, zda přímo uvádět reference…že se při podobné diskuzi vždy musím začít smát.

Zda budete, nebo nebudete mít v životopise přiloženou dobrou fotografii, zda jej budete, nebo nebudete formátovat dle euronorem… je pro váš úspěch ve výběrovém řízení – takřka naprosto nepodstatné. Co u jednoho personalisty vyvolá nadšení, u druhého vyvolá zvednuté obočí. Jsme lidé. Jsme různí. Připravte prostě pěkný, stručný dokument. Více komentovat netřeba.

Co u jednoho personalisty vyvolá nadšení, u druhého vyvolá zvednuté obočí. Jsme lidé. Jsme různí. Připravte prostě pěkný, stručný dokument. Více komentovat netřeba.

2. Životopis je třeba neustále měnit

Důležitý je obsah. A ten by měl být vždy přizpůsoben konkrétní pozici, na kterou se hlásíte. Konkrétním klíčovým slovům a požadovaným kompetencím v pracovním inzerátu. Dobrý životopis musíte upravit při zaslání na každou odlišnou pozici. Ale to vám specialisté na psaní profesionálních životopisů obvykle neřeknou. Protože vám takto komplikovanou službu obvykle nemohou nabídnout.

3. Kolik toho o vás poradce ví?

Abyste napsali skvělý životopis, musíte perfektně znát stonásobně více informací, než se na dvou stranách papíru nakonec objeví. Musíte znát své zkušenosti, své zodpovědnosti, své výsledky, své příběhy…v nesrovnatelně detailnější rovině, než pár hesel, kterými je nakonec popíšete. Sepsání dobrého životopisu (pokud jen neupravujete už dříve hotový dokument) je otázka mnoha hodin práce. Nejedná se zdaleka jen o formátování nebo stylistickou správnost vět. Jedná se o (často obtížné) rozhodování, co vybrat, co nechat v pozadí a stručnější, co posunout o řádek výše a zvýraznit, co popsat raději jinými slovy, které jsou bližší znění inzerátu, na který odpovídáte. Co do životopisu rádi napíšete, protože o tom dokážete dobře vyprávět a staví vás to do dobrého světla. Co ne. To jsou hodně odlišné informace od „objektivních“ údajů, na který se vás může poradce vyptat v nějakém strukturovaném dotazníku či rozhovoru.

Přiznejme si to – tyto komplexní informace o sobě a své historii, jakož i detailní znalosti svého oboru, jeho trendů nebo naopak tabu slov, máte jen vy sami. Žádný specialista na psaní životopisu se je během krátkého rozhovoru s vámi nemůže ve srovnatelné komplexnosti dozvědět. Musel by s vámi pracovat desítky hodin.

4. „Co jste tím myslel ?“

Dalším rizikem je, když v životopise, který jste si nesestavovali svými slovy, narazíte (a vždycky se tak stane až při pohovoru) na slovo, větu nebo výraz, kterému nerozumíte. Když nedokážete vysvětlit, co o vás vlastně říká, nebo proč jste jej do životopisu zařadili. Když o něm nedokážete detailněji vyprávět. To vypadá velmi nevěrohodně.

5. Největší riziko není životopis samotný

Zásadní problém životopisů sestavených odborníkem však neleží jen v životopise samotném. Ten dokonce může být pěkně připravený a sloužit jako dobrá šablona pro další zpracování. Problém však bývá jiný: že vás tento specialista přesvědčí (a on vás obvykle přesvědčí), že právě toto je ta nejlepší, nejvhodnější verze životopisu. Že takto se to „prostě dělá“. Že toto je profesní standard. A to je velmi nebezpečné. Protože potom nebudete chtít nic změnit.

Problém však bývá jiný: že vás tento specialista přesvědčí (a on vás obvykle přesvědčí), že právě toto je ta nejlepší, nejvhodnější verze životopisu.

Psaní životopisu ale není tvrdá věda. Nejsou zde „jednoznačně“ správné a špatné postupy (kromě jasných případů, které pochopíte sami, bez komentáře odborníka). Propadnete-li mýtu, že jeden takový postup existuje, můžete si více uškodit než polepšit: Budete se bát životopis upravit, přizpůsobit, obměnit – a to je potřeba s každou novou pozicí, na kterou odpovídáte.

Domníváte-li se, že nedokážete životopis sepsat sami, klidně si vyžádejte pomoc profesionála. Myslete však i na to, že stejně kvalitní zpětnou vazbu vám možná může zdarma poskytnout kolega nebo kamarádka s dobrou znalostí češtiny. Ale i pokud si necháte životopis připravit profesionálně, nedomnívejte se, že to, co získáte, je univerzální a nejlepší možná forma. Nikoli, je to jenom začátek, se kterým můžete (a pro skutečný úspěch ve výběrovém řízení dokonce musíte) pracovat dále. Jak, to se dozvíte v tomto článku.