Jak být úspěšný v jakékoli práci

Dnešní článek shrnuje čtyři podstatné faktory úspěchu v práci. Jsou zdánlivě samozřejmé, ale jako na všechny samozřejmé věci i na ně máme tendenci zapomínat. Uvedené zásady přitom platí pro naši práci i pro jakoukoli oblast našich aktivit, například pro úspěšné studium.

O úspěchu v zaměstnání rozhoduje nesčetně faktorů, které nelze vtěsnat do jednoho článku. Přesto se při analýze úspěšných zaměstnanců ukazuje vždy stejný obraz. I když jsou tito lidé rozdílní a svůj úspěch staví na odlišných stránkách, zdá se, že mají jedno společné: pochopili základní věc – pochopili, co se od nich očekává.

Vžijme se na chvíli do role vlastníka nebo ředitele firmy a ptejme se jeho optikou: Co chci po tomto zaměstnanci? Co je pro chod firmy v jeho pozici důležité?

Nikomu z nás neuškodí malé mentální cvičení: vžijme se na chvíli do role vlastníka firmy, jejího zřizovatele nebo ředitele a ptejme se jeho optikou: Co chci po tomto zaměstnanci? Co je pro chod firmy v jeho pozici důležité? Co je druhotné? Pokud si odpovíme upřímně, často budeme překvapení, že se naše odpovědi výrazně liší od toho, čím trávíme v zaměstnání mnoho času. A recept na úspěch je tak prostý – soustřeďte většinu svého času, energie i pozornosti právě na tyto klíčové faktory. Které to obvykle jsou?

Výborné výsledky

Nejčastější důvod, proč přijímáme nějakého zaměstnance, je ten, aby vytvářel určitou hodnotu a přinášel určité výsledky. To je tak zjevné, a tak rádi na to zapomínáme. Je pravda, že v každém zaměstnání máme desítky různých zodpovědností…přesto však při troše zamyšlení můžeme shrnout 80% toho nejdůležitějšího, co se od nás očekává, v jedné holé větě.

Pozor, důležité z hlediska naší práce není to, o čem my si myslíme, že je důležité! Důležité je to, co očekává a potřebuje ten, který nás zaměstnává. Nikdy tedy neuškodí ptát se: co se po mně chce? Co je hlavním kritériem, podle kterého jsem ve firmě hodnocený?

Nejčastější důvod, proč přijímáme nějakého zaměstnance, je ten, aby vytvářel určitou hodnotu a přinášel určité výsledky.

  • U obchodníka to jsou prodejní výsledky
  • U učitele to je určitý počet kvalitně odučených hodin
  • U účetního to je bezchybné, včasné a spolehlivé vedení účetní agendy
  • U řidiče kamionu je to bezpečná a spolehlivá jízda
  • U vědce jsou to publikované studie a články
  • U programátora to je včasné dodání kvalitního kódu

Vše ostatní je jen přídavkem. Samozřejmě vás může šéf vyhodit proto, že se nebudete slušně chovat nebo mu prostě nebudete sympatický… Přes toto zjednodušení ale můžeme říct, že pokud budete věnovat 50, 60, 80% času dosažení uvedených výsledků (spíše než si lámat hlavu nad nepodstatným e-mailem nebo ztrácet čas nad podružným projektem), bude s vámi váš nadřízený spokojen a budete hodnocen jako úspěšný zaměstnanec.

Budete úspěšnější daleko pravděpodobněji než ten, který jedná uhlazeně, má naprosto přesnou docházku, nikdy neřekl nic nevhodného, snaží se plnit, vše, co mu kdo řekne….ale také nedokáže produkovat hlavní výsledek, tu hodnotu, která se po něm žádá především.

Jak přijít na to, co je opravdu důležité? Podívejte se do své pracovní smlouvy, vzpomeňte si na pracovní inzerát, na který jste odpovídali. Zeptejte se šéfa. Vzpomeňte si, podle čeho vás hodnotí při pravidelných hodnoceních.

Shrneme-li tento bod: Jsme dobrým zaměstnancem, pokud víme, co se po nás především chce, a pokud se především na to soustředíme.

Přiměřená operativa

Druhým důležitým předpokladem je dobré zvládnutí operativy. Tedy každodenního plnění toho, co se plnit má. To zahrnuje úkoly specifické pro danou pracovní pozici. Včasné odpovědi klientům, včasné vyřízení požadavků, schopnost dobře zanést účetní případ do programu, schopnost dobře pracovat s databází…

Je důležité brzy rozlišit, co je skutečně podstatné pro každodenní chod firmy a mou práci, a co je spíše balastem, pro který se svět firmy nezboří.

Z hlediska naší úspěšnosti je důležité brzy rozlišit, co je skutečně podstatné pro každodenní chod firmy a mou práci, a co je spíše balastem nebo zbytečně detailním požadavkem, pro který – když jej upozadíme – se svět firmy nezboří. Svou pozornost rozdělujme přesně v tomto poměru: snažme se dělat to, co je i v operativě důležité, a nikdy se nenechme příliš zahltit detaily a podružnostmi, které nemají význam pro celkové každodenní fungování ani pro naše výsledky.

Jste-li perfekcionisté, pak připomínám že analyzovat důležité prvky každodenní operativy je sice důležité, ale stále mnohem MÉNĚ důležité než se soustředit na „výsledky“, uvedené výše – s výjimkou situace, kdy „operativa“ je vaše hlavní náplň práce – např. pracujete-li jako asistentka nebo telefonní operátor.

Shrneme-li tento bod: Víme, co je pro každodenní chod naší práce skutečně důležité, a dokážeme to odlišit od méně podstatných detailů.

Dobré chování

Slušné, vstřícné, nekonfliktní chování je základem úspěchu snad na každé pracovní pozici. K tomu se přidává mnoho specifických zvyků, rituálů a zásad chování, typických pro danou profesi nebo business oblast. Naučte se rozlišovat, co je projevem „dobrého chování“, „dobrého bontonu“, a co je nepřípustné nebo na co se vaši nadřízení dívají s otazníkem v očích.

Kromě toho kultivujte své chování a přístup ke kolegům i zákazníkům. Uvědomte si, že v práci trávíte velkou část života a že vytvářet pozitivní, nekonfliktní vztahy je proto podstatné i pro vaše mentální zdraví a psychickou pohodu.

Uvědomte si, že v práci trávíte velkou část života a že proto vytvářet pozitivní, nekonfliktní vztahy je podstatné i pro vaše mentální zdraví a psychickou pohodu.

Nezapomeňte, že v práci nejste (jen) sami za sebe. Jste v určité profesní roli, představujete zástupce firmy, za kterou jednáte. Nemůžete se stejně rozčílit jako doma na Pepu, nemůžete říkat všechno, jako kamarádovi v hospodě. A naopak – musíte se usmát, i když se vám nechce. Musíte se omluvit, i když jste skálopevně přesvědčen, že je to spíše zákazníkova vina, ne vina vaší firmy, a už vůbec ne vina vaše osobní.

To není přetvářka – tomu se říká práce, tomu se říká pro-zákaznická orientace v praxi. A ta se vždy realizuje mnohem hůře než se o ní píše. Vyžaduje totiž leccos skousnout. Kdo to pochopí, bude blíže nejen pozitivnímu hodnocení za svou práci, ale i větší osobní a psychické spokojenosti.

Kontinuální vývoj

Poslední oblastí, kterou musíme mít na zřeteli je důraz na rozvoj. I konzervativní firmy se neustálé vyvíjí, o těch moderních nemusíme vůbec hovořit. Soustředit se přitom musíme na svůj osobní rozvoj i participaci na rozvoji firmy a naší pracovní role v ní.

Náš osobní rozvoj nezahrnuje kurzy a tréninky, které jsou bezva, protože se ulijeme z práce a vyslechneme si poněkud nudnou přednášku. Vyžaduje výběr takového vzdělávání (a sebevzdělávání), které potřebujeme, které nás posune žádoucím směrem, které je hodnotné.

Daleko více bychom se měli zaměřit na kontinuální, drobné, každodenní zlepšování všeho, co je pro fungování firmy důležité.

Participace na rozvoji firmy pak nesouvisí nutně s „velkými nápady“. Jistě, pokud takový máme, můžeme jej nastínit svému vedoucímu, můžeme vysvětlit jeho výhody nebo se ho snažit předvést v praxi. Daleko více bychom se však měli zaměřit na kontinuální, drobné, každodenní zlepšování všeho, co je pro fungování firmy důležité. Zkusit nový program. Vyzkoušet nový text při odpovídání na emaily. Otestovat jinou otevírací dobu…

Pokud každý den vyzkoušíme jeden detail, a budeme se držet jen toho, co se osvědčí, pak za rok uděláme větší vývoj, než si vůbec dokážeme představit. V praxi tak budeme využívat moderních přístupů řízení práce jako „continuous development“ nebo „kaizen“, ve kterých je neustálé a drobné zlepšování základní filozofií.

Dělejme více toho, co je důležité

Uvedené čtyři oblasti: výsledky (fokus na to, co je zásadní) – přiměřená operativa – dobré chování – a kontinuální vývoj – jsou základními kameny, které dláždí naši cestu k pracovnímu úspěchu. Všechny čtyři jsou důležité, přesto znovu opakuji – skutečně zásadní je ten první. Nikdy na něj nezapomínejte:

  • Jde-li to, každý den věnujte několik prvních hodin práce soustředím se POUZE na posun nějakého projektu, který je zcela zásadní právě pro vaše výsledky a pro vytváření hodnoty, která se od vás očekává. Až potom otevřete email a vyřizujte každodenní, z hlediska výsledků méně důležité záležitosti.
  • Vyhraďte si jeden celý den pro nerušenou práci na tom, co je z hlediska vašeho hodnocení (výsledků) zcela zásadní. Tento den nedělejte nic jiného.

Jistě sami přijdete na řadu způsobů, jak tomu, co je skutečně důležité, dát více pozornosti. Samozřejmě to může být jedině na úkor toho, co je druhotné. Protože náš čas není nafukovací. Součástí našeho umění tedy musí být říkat „ne“ a plnit méně důležité úkoly rychle, ne perfekcionisticky, pouze tak, ať stačí… To vše je základem úspěchu v takřka jakékoli práci.